Over deep democracy en drijfveren

In het prachtige Leeuwarden spreken we met Sandra Buith, eigenaar van Buithenkans. Op haar kantoor aan de Emmakade voert zij individuele coachgesprekken. Ook is zij regelmatig te vinden op de locatie van haar klanten voor teamcoaching en gespreksleiding. We praten met haar over de dienstverlening die zij aanbiedt en haar werkwijze.

Teamcoaching

Sandra: ‘Teamcoaching gaat vaak over onderlinge relaties, wanneer het binnen een team niet helemaal soepel loopt of de stress te hoog is opgelopen. Maar bijvoorbeeld ook wanneer mensen hun expertise willen delen of gezamenlijk hun talenten willen onderzoeken. Dan ga ik met een team aan de slag.’ Sandra is expert op het gebied van het begeleiden van gesprekken. Als gespreksleider of facilitator zorgt ze voor een veilige omgeving, bewaakt ze de spelregels en zorgt ze ervoor dat er stappen worden gezet. Sandra: ‘Als facilitator begeleid ik groepen of hele organisaties wanneer het bijvoorbeeld niet helemaal lekker loopt binnen een organisatie, wanneer er veel wrijving is tussen mensen of als mensen elkaar niet zo goed verstaan.’

Deep democracy

Bij de begeleiding van deze groepen werkt Sandra veel met deep democracy. Sandra: ’ Deep democracy is een manier om met elkaar in gesprek te zijn. De essentie hiervan is dat je alle stemmen in een groep wilt horen en alle invalshoeken bekijkt. Hiermee kom je samen tot meer gedragen besluiten. Ik hoorde laatst iemand praten over de drie seconden mensen en tien seconden mensen. Het gaat erom dat je ook ruimte geeft aan de tien seconden mensen. Wanneer iedereen zijn mening heeft gegeven, gaan mensen letterlijk stemmen en wordt er een meerderheidsbesluit genomen. Aan degene die niet-voor heeft gestemd, ga je vragen wat hij nodig heeft om mee te gaan met het besluit. Het is niet polderen, het besluit is zo als het is. Maar soms benoemen mensen drempels die eenvoudig te verhelpen zijn, en kunnen ze wel mee in het besluit wanneer ze bijvoorbeeld wat extra ondersteuning krijgen. Het is mijn rol om het proces te begeleiden, om de kennis die er al is, uit de mensen te halen en ervoor te zorgen dat ze dat samen weer verbinden.’

Individuele coaching

Sandra biedt ook individuele coaching aan. Sandra: ‘Hierbij kun je denken aan loopbaanvragen en individuele coachvragen, zoals bij mensen die vastlopen in hun werk of tegen een burn-out aanzitten. Bij al mijn loopbaantrajecten zet ik de Intodrives drijfverenscan in. Dit levert echt veel inzicht op. Het geeft helderheid aan mensen waar ze van zijn. De rapportage is heel genuanceerd en is niet stigmatiserend. Het is niet goed of fout, het is ook niet te ingewikkeld en het levert interessante informatie op. Bij de drijfveren kunnen dingen naast elkaar bestaan en ook botsen. Dat past weer heel mooi bij het gedachtegoed van deep democracy; in principe heb je alles in je. In feite zie je dat ook als je de drijfverenscan doet, dat je alles in meer of mindere mate in je hebt. En dat een mens soms een vat vol tegenstrijdigheden is en dat de drijfveren onderling met elkaar kunnen schuren.’

Weerstand

De drijfverenscan laat ook zien wanneer iemand weerstand ervaart. Sandra: ‘Kandidaten krijgen hiermee inzicht in hun relatie met andere mensen en bijvoorbeeld waarom het met een bepaalde baas niet zo lekker loopt. Vervolgens is de vraag hoe iemand daar mee omgaat. Ik bespreek de cirkel van invloed en vraag aan die persoon wat hij zelf kan doen om iets te veranderen. Kan iemand bijvoorbeeld het gesprek aangaan met die ander of kun je de ander accepteren en de goede kanten ervan zien? Of, als je het niet kunt accepteren, dan moet je gaan. Laatst zei een kandidaat; ‘Het wordt gewoon nooit wat met mij en die baas’. De scan maakte dat duidelijker en inzichtelijk; er was een soort latent gevoel aanwezig en door de Intodrives drijfverenscan kwam het meer aan de oppervlakte en werd het bespreekbaar. Mensen krijgen er meer tekst bij.’

Vruchtbare grond

Sandra vervolgt: ‘Heel mooi vind ik dat er een omgevingsindicator uit de drijfverenscan komt. Zelf ben ik ook altijd bezig met onderzoeken op welke vruchtbare grond iemand goed gedijt. Soms kom je tot de conclusie dat iemand te weinig voeding krijgt; het is net als bij een plantje, als die slechte aarde heeft en geen zon krijgt. Dan kan iemand beter een andere plek zoeken en daar weer tot bloei komen. Zo had ik vorig jaar een kandidaat die is geswitcht van de ene gemeente naar de andere gemeente, en een andere rol is gaan vervullen. Die ene gemeente bleek een erg ‘blauwe’ cultuur te hebben, terwijl die andere gemeente meer ‘groen’ was en dat was waar zij meer in gedijde. Ik had uitgebreid doorgenomen met deze kandidaat wat belangrijk voor haar was en hoe ze daar in een gesprek op kon letten. In het sollicitatiegesprek heeft ze veel vragen gesteld over wat de organisatie belangrijk vond en hoe er besluiten werden genomen, om zo te toetsen of de omgeving paste. De kandidaat werkt inmiddels alweer een jaar bij deze gemeente en ze zit echt goed op haar plek daar.’

De persoon zelf

‘Ook door organisaties wordt er bij het aannemen van mensen steeds meer gekeken naar wat voor persoon iemand is en minder naar de competenties. De gedachte is dat mensen bepaalde vaardigheden al hebben, of ze kunnen leren. Het gaat er om wat iemand meebrengt in het team en of iemand past bij de koers van de organisatie.’ En dat past weer heel goed bij wat Sandra zelf belangrijk vindt; bij mensen naar boven halen wat al in hen zit.

Buithenkans

We vragen naar Sandra’s eigen ambitie. Sandra: ‘Ik vind het heel mooi om zowel met individuen als met groepen te werken. Het mooiste is als je in een organisatie een beweging kunt maken naar meer bezieling en verbondenheid, dat is mijn hoofdambitie. Het is natuurlijk geweldig als je in een organisatie met medewerkers, management én directie bezig kan zijn om positieve en gelijkwaardige werkrelaties te bevorderen en de menselijke maat in organisaties terug kan brengen. Daardoor realiseer je met elkaar betere resultaten.’

Aanmelden voor de gratis weblogs

Je bent succesvol aangemeld.