Gespreksleiding

‘Iedere
stem telt’

‘Samen maken we de organisatie
een fijne plek voor iedereen!’

  • Wil je in jouw organisatie de onderlinge werkrelaties verbeteren of verstevigen?
  • Wil je alle invalshoeken van complexe vraagstukken met elkaar in kaart brengen?
  • Wil je tot gedragen plannen komen waarin alle perspectieven worden meegenomen?

Iedereen heeft een verhaal dat het waard is te horen. En iedereen heeft een verhaal dat het waard is te vertellen. Het starten van een dialoog kan het begin zijn om met elkaar in contact te komen. Elkaar te horen, te respecteren en van elkaar te leren.
De kracht van jouw organisatie zit in de mensen die er werken en hun onderlinge werkrelaties. Als er aandacht is voor de kwaliteit van de werkrelaties zullen medewerkers zich meer verbonden voelen met de organisatie en komt jouw organisatie tot leven. Als medewerkers met elkaar werken vanuit vertrouwen komt jouw organisatie tot bloei.
Een dialoog kan een gesprek zijn tussen twee mensen, een groep mensen of twee of meer partijen. In zo’n gesprek komen overeenkomsten en verschillen aan het licht. Wat voor de één misschien vanzelfsprekend is, kan voor de ander mogelijk onbegrijpelijk zijn. De kwaliteit van de dialoog wordt bepaald door de spelregels die gehanteerd worden. Als we het kunnen opbrengen om met respect naar elkaar te luisteren en met elkaar te delen, dan ontstaan er mooie, duurzame verbindingen.

Als gespreksleider bewaak ik de spelregels én zorg ik voor een veilige bedding waarbinnen op een gelijkwaardige manier de dialoog gevoerd kan worden. Ik maak hiervoor gebruik van Deep Democracy, de Dialoogmethodiek en de principes vanuit de positieve psychologie en de waarderende benadering. Dit mix en match ik met interactieve werkvormen.
Deep Democracy is een zeer krachtige methode en zienswijze voor het leiden en begeleiden van wezenlijke gesprekken in organisaties en in de samenleving. Op een manier dat iedere stem gehoord wordt en er gedragen besluiten genomen worden. Bij Deep Democracy gaat het om het kijken naar groepen vanuit de onderlinge relaties.
Tijdens één of meer sessies gaan jullie beter naar elkaar luisteren om zo te komen tot beter gedragen plannen. Waarbij jullie ook de minderheidsstem meenemen. Iedereen ziet zaken vanuit zijn eigen perspectief, maar samen vormen jullie het complete plaatje.
Afhankelijk van de groepsgrootte werk ik met één of meerdere gespreksleiders. Buithenkans is onderdeel van het Samenwerkingscollectief Deep Democracy Noord. Een vaste groep ervaren Deep Democracy facilitators met een netwerk aan co-facilitators.

Wat vinden klanten?

Sandra heeft onlangs onze teambijeenkomst begeleid. Sandra is als begeleider rustig, duidelijk en maakt makkelijk contact. Door haar begeleiding en door de inspirerende werkvormen hebben wij als team een mooi en persoonlijk gesprek kunnen voeren over een actueel en spannend onderwerp, een gesprek met diepgang en ruimte voor alle verschillende meningen en perspectieven. Sandra is een vakvrouw en een warme persoonlijkheid. Wij kunnen haar van harte aanbevelen!

Mariët Hiemstra

Organisatieadviseur, Ziekenhuis Nij Smellinghe

Aanmelden voor de gratis weblogs

Je bent succesvol aangemeld.