Teamcoaching

‘Samen
werkt!’

‘Teamwerk is leren balanceren tussen
jezelf zijn en je aanpassen aan de groep.’

  • Wil je als team stilstaan bij jullie gewoontes en patronen in de omgang met elkaar?
  • Wil je in je team méér verbinding, openheid en gedragen besluiten nemen?
  • Wil je elkaars talenten beter leren kennen?

Tijdens de teamcoaching bouwen of sleutelen we als team aan een goede samenwerking en communicatie, onder begeleiding van mij als onafhankelijke coach. Zeker in de drukke tijd waarin we leven is het belangrijk tussen al het hollen even stil te kunnen staan.

Stagnatie

Soms loopt het in jouw team even niet lekker. Communicatie stagneert, er is onbegrip, mensen lopen ‘op eieren’. Oeverloos overleggen zonder tot besluiten te komen. Of besluiten nemen, maar niet nakomen. Daardoor lekt er heel veel energie weg van alle teamleden afzonderlijk. Dat gaat ten koste van het eigen welbevinden en het resultaat van het werk. Breng jouw team weer in beweging, laat mij kijken wat er aan schort! Jullie gaan de dialoog aan met elkaar en leren elkaars perspectief te begrijpen. De sfeer wordt lichter, je waardeert en accepteert elkaar, je stimuleert elkaar en creëert synergie.

Stil staan

Stil staan bij gewoontes en patronen in de omgang met elkaar die in jouw team vanzelfsprekend zijn (geworden). Worden alle stemmen voldoende gehoord in het team? Ga je met elkaar om zoals je dat echt wilt? Hoe neem je met elkaar besluiten? Neem je de wijsheid van de minderheid mee in jullie besluiten? Hoe kunnen we als team meer zijn dan de som der delen? Hoe kunnen we gebruik maken in het team van alle aanwezige kwaliteiten?

Als je jezelf deze vragen stelt, komen wij graag helpen. We bieden laagdrempelige en interactieve, op maat gemaakte teamcoachingprogramma’s om de onderlinge werkrelaties te verdiepen.

We werken met Deep Democracy, een zeer krachtige 5-staps methode om alle stemmen in het team te horen en als team betere besluiten te nemen. Daarnaast werken we vanuit de positieve psychologie, oplossingsgericht, met de focus op een growth mindset. En we gebruiken speelse en interactieve werkvormen tijdens teambuildingsbijeenkomsten.

Deep democracy

Wil je in je team méér verbinding, openheid en gedragen besluiten nemen, waarbij iedereen gehoord wordt? Dan is Deep Democracy dé manier om met elkaar in gesprek te gaan. Democracy is ontstaan in de transitieperiode van de apartheid naar democratie in Zuid Afrika waar mensen uit verschillende culturen met elkaar gingen samenwerken. Het is een aanpak voor het begrijpen van en werken met groepsdynamiek en maakt krachtige transformaties mogelijk.

Het is een manier van kijken naar groepen. Wat speelt er in de groep, in de boven- en in de onderstroom. Het is ook een praktische methode die verschillen en tegenstellingen bespreekbaar maakt. Om in de groep én met de wijsheid van de minderheid tot een gedragen besluit te komen. Een besluit waarbij iedereen zich gehoord voelt en alle perspectieven worden benut.
Bel me gerust als jouw team de onafhankelijke ogen van een buitenstaander en een compassievolle begeleiding kan gebruiken in jullie teamproces!

Aanmelden voor de gratis weblogs

Je bent succesvol aangemeld.