‘Leren luisteren naar alle stemmen’

Deep Democracy Noord

Is een samenwerkingscollectief van bevlogen professionals die het belangrijk vinden dat mensen zichzelf kunnen zijn, hun eigenheid mogen tonen en daarin geaccepteerd worden. Lian en Sandra vormen de vaste kern van Deep Democracy Noord met een netwerk van Deep Democracy facilitators/trainers uit Noord Nederland. Wij willen het gedachtengoed en de praktische tools van Deep Democracy verspreiden in organisaties, in de samenleving en in de politieke arena in het Noorden. 

Meer weten over Deep Democracy Noord? Kijk dan op www.deepdemocracynoord.nl 

 
Waarom Deep Democracy?
  • omdat we het in onze tijd van individualisme steeds lastiger vinden om in groepen te functioneren
  • omdat we samen meer wijsheid hebben dan alleen
  • omdat we in (groeps)gesprekken elkaar niet altijd verstaan
  • omdat we ons niet altijd gehoord voelen door anderen
  • omdat we meer ruimte willen geven aan alle stemmen, harde én zachte
  • omdat we het lastig vinden om met tegenstellingen om te gaan
  • omdat we het soms zo lastig vinden om ons uit te spreken of te zeggen wat we bedoelen
  • omdat we soms onze gevoelens en emoties voor onszelf houden terwijl deze van wezenlijke invloed zijn op onze meningen, perspectieven, overtuigingen, oordelen en waarden
  • omdat we het aangaan van conflicten spannend vinden
  • omdat we betere besluiten kunnen nemen als we de wijsheid van iedereen benutten.

Wij stimuleren mensen om te luisteren naar zichzelf, naar elkaar en naar geluiden die anders zijn. Dan ontstaan als vanzelf het goede gesprek. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen dan tot meer inclusieve besluiten komt. In al onze activiteiten vind je dit terug.

Wij bieden op diverse locaties in het Noorden van Nederland verschillende trainingen, workshops en Masterclasses Deep Democracy aan. Eén ding hebben ze gemeen: je kijkt daarna nooit meer hetzelfde naar de dynamiek in groepen en jouw eigen rol daarin. Alle trainingsactiviteiten worden ook in company aangeboden en kunnen op maat worden gemaakt. Ook kunnen wij ingezet worden als neutrale procesbegeleiders bij (complexe) samenwerkingsvraagstukken in organisaties of in samenlevingsprocessen. Meer informatie op www.deepdemocracynoord.nl

Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy is een praktische methode die helpt om (lastige) gesprekken te voeren, gedragen besluiten te nemen en conflicten op te lossen. Kenmerkend voor Deep Democracy is dat naar alle invalshoeken en stemmen geluisterd wordt en er meerderheidsbesluiten worden genomen waarbij de wijsheid van de minderheid in een vroeg stadium de ruimte krijgt. Deep Democracy is bruikbaar is voor iedereen in alle interacties tussen mensen. Op het werk, thuis, op school, in de wijk of in politiek en bestuur.  

Achtergrond Deep Democracy

Deep Democracy is ontstaan in de transitieperiode van de apartheid naar democratie in Zuid Afrika waarbij mensen uit verschillende culturen met elkaar gingen samenwerken. Het is ontwikkeld door Myrna en Greg Lewis en gebaseerd op de proces georiënteerde psychologie van Arnold Mindell. Het is een aanpak voor het begrijpen van en werken met groepsdynamiek en maakt krachtige transformaties mogelijk. Deep Democracy wordt internationaal toegepast.

 

Lian Nijenhuis en Sandra Buith

Lian Nijenhuis en Sandra Buith

Instructors en procesbegeleiders

Kenmerkend voor Lian: sportief, nuchter, eerlijk, energieke aanjager, verbinder, sensitief. Lian is moeder van 3 dochters en woont in Mildam.

Kenmerkend voor Sandra: enthousiast, nieuwsgierig, optimistische aanmoediger, oprecht, verbinder, open blik. Sandra is moeder van 2 dochters en woont in Oentsjerk.  

Over de CoResolve training

Sandra heeft onze groep leidinggevenden getraind in de uitgangspunten en toepassing van Deep Democracy. Fijn de rustige maar duidelijke manier waarop zij ons hierbij heeft geleid!

Rob de Breij

Directeur/Bestuurder, Olmenes

Deelnemer level 1 training en training toegepaste Deep Democracy

Verantwoordelijkheden laag leggen, zelforganisatie, resultaatverantwoordelijke teams. Ik kom in veel organisaties waar dit gevleugelde termen zijn. Klinkt mooi maar hoe doe je dat? Hoe zorg ik er voor dat er besluitvorming in groepen plaatsvindt waar bijvoorbeeld geen leidinggevende of proceseigenaar is. En hoe krijg ik de vinger achter de weerstand die er is. Dat was (en is) mijn zoektocht. De training heeft mij veel handvaten gegeven om een aantal basisprincipes toe te kunnen passen. Het is een zeer bruikbare aanpak. Waar ik voorheen graag voorbij ging aan de minderheid, omdat ik toch vooral de voortgang in een project wilde maken, denk ik nu laat ik daar eens aandacht aan geven. Wat heeft iemand met een minderheidsstem nodig om mee te gaan met de rest? En het werkt!

Sigrid Fekken

Manager, Fekken Interim Management

Deelnemer training Toegepaste Deep Democracy

De training heeft mij veel gebracht. Met Deep Democracy maak je zichtbaar wat de échte issues zijn in een groep. Samen kom je tot oplossingen die je alleen nooit had bedacht. Er komt meer evenwichtigheid in inbreng in een groep. Het biedt ruimte voor nuanceringen in standpunten. Het lijkt alsof je tegenover elkaar staat, maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Er blijken meer raakvlakken te zijn dan je van tevoren dacht. Uit de groep halen wat er echt speelt en wat er moet. Mensen komen op een oordeel -loze manier in gesprek.

Carolien Coerts

Teamcoach/Trainer, Carolien Coerts

Aanmelden voor de gratis weblogs

Je bent succesvol aangemeld.