Deep Democracy

‘Leren luisteren naar alle stemmen’

Deep Democracy Noord

Is een samenwerkingscollectief van bevlogen professionals die het belangrijk vinden dat mensen zichzelf kunnen zijn, hun eigenheid mogen tonen en daarin geaccepteerd worden. Lian en Sandra vormen de vaste kern van Deep Democracy Noord met een netwerk van Deep Democracy facilitators/trainers uit Noord Nederland. Wij willen het gedachtengoed en de praktische tools van Deep Democracy verspreiden in organisaties, in de samenleving en in de politieke arena in het Noorden. 

Waarom Deep Democracy?
  • omdat we het in onze tijd van individualisme steeds lastiger vinden om in groepen te functioneren
  • omdat we samen meer wijsheid hebben dan alleen
  • omdat we in (groeps)gesprekken elkaar niet altijd verstaan
  • omdat we ons niet altijd gehoord voelen door anderen
  • omdat we meer ruimte willen geven aan alle stemmen, harde én zachte
  • omdat we het lastig vinden om met tegenstellingen om te gaan
  • omdat we het soms zo lastig vinden om ons uit te spreken of te zeggen wat we bedoelen
  • omdat we soms onze gevoelens en emoties voor onszelf houden terwijl deze van wezenlijke invloed zijn op onze meningen, perspectieven, overtuigingen, oordelen en waarden
  • omdat we het aangaan van conflicten spannend vinden
  • omdat we betere besluiten kunnen nemen als we de wijsheid van iedereen benutten.

Wij stimuleren mensen om te luisteren naar zichzelf, naar elkaar en naar geluiden die anders zijn. Dan ontstaan als vanzelf het goede gesprek. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen dan tot meer inclusieve besluiten komt. In al onze activiteiten vind je dit terug.

Wij bieden op diverse locaties in het Noorden van Nederland verschillende trainingen, workshops en Masterclasses Deep Democracy aan. Eén ding hebben ze gemeen: je kijkt daarna nooit meer hetzelfde naar de dynamiek in groepen en jouw eigen rol daarin. Alle trainingsactiviteiten worden ook in company aangeboden en kunnen op maat worden gemaakt. Ook kunnen wij ingezet worden als neutrale gespreksleiders bij (complexe) samenwerkingsvraagstukken in organisaties of in samenlevingsprocessen

Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy is een praktische methode die helpt om (lastige) gesprekken te voeren, gedragen besluiten te nemen en conflicten op te lossen. Kenmerkend voor Deep Democracy is dat naar alle invalshoeken en stemmen geluisterd wordt en er meerderheidsbesluiten worden genomen waarbij de wijsheid van de minderheid in een vroeg stadium de ruimte krijgt. Deep Democracy is bruikbaar is voor iedereen in alle interacties tussen mensen. Op het werk, thuis, op school, in de wijk of in politiek en bestuur.  

Achtergrond Deep Democracy

Deep Democracy is ontstaan in de transitieperiode van de apartheid naar democratie in Zuid Afrika waarbij mensen uit verschillende culturen met elkaar gingen samenwerken. Het is ontwikkeld door Myrna en Greg Lewis en gebaseerd op de proces georiënteerde psychologie van Arnold Mindell. Het is een aanpak voor het begrijpen van en werken met groepsdynamiek en maakt krachtige transformaties mogelijk. Deep Democracy wordt internationaal toegepast.

 

Sandra Buith

Sandra Buith

Kenmerkend voor Sandra: enthousiast, nieuwsgierig, optimistische aanmoediger, oprecht, verbinder, open blik. Sandra is moeder van 2 dochters en woont in Oentsjerk.  

Lian Nijenhuis

Lian Nijenhuis

Kenmerkend voor Lian: sportief, nuchter, eerlijk, energieke aanjager, verbinder, sensitief. Lian is moeder van 3 dochters en woont in Mildam.

Boekentips

Inside the no – Myrna Lewis

‘In the crucible of South Africa’s deliverance from apartheid, Myrna Lewis and her late husband, Greg, adapted Arnold Mindell’s Deep Democracy methodology to create a powerful set of decision making and conflict resolution tools. Those techniques are transforming corporations, organisations, schools, families, relationships and lives all over the world. The book is a step by step guide to using Deep Democracy in your own world.’

Deep Democracy – Jitske Kramer

‘Deep Democracy’ is geschreven voor mensen zoals jij, die conflicten willen oplossen, verschillen willen benutten, en vervolgens duurzame besluiten durven te nemen. Die met elkaar en niet voor elkaar denken. Die samen vechten voor de hoogst haalbare oplossing. De methode en het onderliggende gedachtengoed wordt uitgebreid beschreven met veel voorbeelden uit diverse organisaties.’

Van Zondebok naar Zebra – Fanny Matheussen

‘Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep democracy, een methode met roots in het Afrikaanse continent waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem. De zondebok, die anders wordt weggezet als de rare, diegene die tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze methode een bron van wijsheid. Je leert met dit boek hoe je de methode kan toepassen in je rol als teamleider, CEO, ouder, coach, procesbegeleider, leerkracht, jeugdwerker of activist.’

‘Now we’re talking! Deep Democracy in actie’ – Frank Weijers

‘ Een handzame, praktische gids voor iedereen die Deep Democracy actief toe wil passen. Wat doe je als facilitator? Wat doe je niet? En wat zijn woorden en zinnen die daarbij werken?’ 

Aanmelden voor de gratis weblogs

Je bent succesvol aangemeld.