‘Niets heeft een betekenis, behalve
de betekenis die je er samen aan geeft.’

 

Opdrachtgevers:
Ziekenhuis Nij Smellinghe, Martini Ziekenhuis, Antonius Zorggroep, Gemeente Smallingerland, Gemeente Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Almere, Coöperatie Amaryllis, Kearn Welzijn, MEE Friesland, Zorggroep Noorderbreedte, Olmenes, Interzorg Groep, Stichting AanZet, AB-vakwerk, Partoer, Doarpswurk, SBI Formaat.

Opgeleid als:

Deep Democracy level 1 instructor in opleiding

Deep Democracy Facilitator level 4/PDP 

Deep Democracy Co-Resolve Facilitator

Toegepast psycholoog

Professioneel coach

 

Accreditaties:

  • LVSC registercoach
  • CMI Register consultant B
  • Noloc loopbaancoach
  • Drijfverenscan – Intodrives
  • TalentLens – Pearson

Samenwerkende partners

Deep Democracy Noord:

Professionele procesbegeleiders en gecertificeerde Deep Democracy trainingen. 

Lian Nijenhuis, econoom en verbinder in arbeidsverhoudingen. Opgeleid tot Deep Democracy en CoResolve facilitator  (level 1 t/m 4, CoResolve en PDP) en Deep Democracy level 1 instructor. 
Sandra Buith, toegepast psycholoog en organisatiecoach. Opgeleid tot Deep Democracy en CoResolve facilitator  (level 1 t/m 4, CoResolve en PDP) en Deep Democracy level 1 instructor. 

Deep Democracy Noord beschikt over een netwerk van co-facilitators waarmee zij regelmatig samenwerken op locatie.

 

 

Teamcoaching:
Carolien Coerts, communicatietrainer en teamcoach

Fit&Fluitend aan het werk:
Tally Bosma, vitaliteitscoach Vitally

Loopbaancoaching:
Elly de Haan, LoopbaanNoord
Janneke van der Meer, Mediation & Coaching

November 2019 - heden

Trainingen Level 1 Deep Democracy

open inschrijving

Tijdens deze tweedaagse training wordt de Deep Democracy methode in zijn geheel geïntroduceerd. Je ervaart het Deep Democracy proces ten volle met de groep en in jezelf. Je leert de basisprincipes en de verschillende krachtige tools om de Lewis methode van Deep Democracy zelf toe te passen. We focussen op hoe je bij besluitvorming het minderheidsbelang in kunt brengen en benutten. En we geven inzicht in de werking van rationele en emotionele patronen in een groep en in jezelf. Naast de praktische tools ben je tegelijkertijd met je eigen persoonlijke ontwikkeling bezig. Deep Democracy maakt onder andere gebruik van concepten uit de kwantumfysica. Veel mensen ervaren een paradigmashift na deze training omdat het echt een andere manier van kijken is naar groepsdynamiek.

Januari 2019 - heden

Masterclass Deep Democracy

Hanzehogeschool Groningen

Deelnemers van de leergang positieve psychologie leren in 3 avonden hoe Deep Democracy behulpzaam kan zijn in het vergroten van het welbevinden in (werk)relaties. Zij leren de filosofie van Deep Democracy kennen en interventies toepassen; in organisaties, in de maatschappij, thuis en bij zichzelf. Tussen de bijeenkomsten door verdiepen zij zich in de theorie, reflecteren zij op praktijksituaties vanuit ‘de Deep Democracy-bril’ en oefenen zij met de eenvoudige en praktische Deep Democracy tools. 

Klik hier voor meer informatie. 

Oktober 2018 tot heden

Training Toegepaste Deep Democracy  

open inschrijving

In deze tweedaagse training leren deelnemers de filosofie van Deep Democracy kennen en de basistools van Deep Democracy toepassen in hun praktijk. De training kenmerkt zich door de kracht van het doen. Tussen de twee trainingsdagen door oefenen deelnemers met eigen praktijksituaties. De training wordt gegeven door 2 trainers. Deze training is geschikt voor iedereen die Deep Democracy wil toepassen in zijn/haar werk- of privéleven. Deze training wordt 2x per jaar aangeboden en kan ook in company worden verzorgd.  

 

Mei 2018 - heden

Workshops Fit&Fluitend aan het werk 

Diverse opdrachtgevers

Voor MEE Noord verzorgden wij een online workshop Fit&Fluitend aan het werk met de focus op bevlogenheid en werkenergiebalans. Hoe ga je Fit&Fluitend aan het werk in een werkomgeving die in korte tijd ingrijpend is veranderd door het vele online thuiswerken en blended hulpverlenen? Wat doet dat met je bevlogenheid? De 56 deelnemers kregen inzicht in hoe bevlogen zij op dit moment zijn en aan welke knoppen zij kunnen draaien om hun werkenergiebalans te verhogen. Zij gingen hier in breakoutrooms actief over in gesprek met elkaar.

Voor een groep jonge vrouwelijke dierenartsen in Noord Nederland verzorgden wij een workshop ‘mentaal fit tot aan je pensioen’. Als dierenarts werk je doorgaans veel in avonduren of in het weekend met wisselende diensten. De werkdruk in de dierenartspraktijken is hoog   en er zijn veel piekmomenten in het werk die je niet altijd kunt voorspellen. Je moet soms beslissingen nemen die niet makkelijk zullen zijn en tot grote emoties kunnen leiden bij diereneigenaren. Het werk vraagt fysiek en mentaal veel van je. Er zijn weinig doorgroeimogelijkheden als dierenarts. Je kunt je specialiseren, een eigen praktijk gaan beginnen of gaan lesgeven. Voor vrouwelijke dierenartsen met het gezin komt daar nog de combinatie bij van het runnen van een gezin én een drukke baan. Door de werkdruk en de prestatiedrang (soms in combinatie met een gezin) ligt het risico op de loer om opgebrand te raken en met een burn out uit het werk te raken.

 

2017 tot heden

Workshops Deep Democracy

Een interactieve introductie van Deep Democracy. De raadsleden van de gemeente Almere en met Doarpswurk de Statenleden van de provincie Fryslân meegenomen in deze vorm van democratie. Personeelsadviseurs van Werken in Friesland en adviseurs/coaches/trainers uit allerlei branches op een interactieve manier meegenomen in het gedachtengoed van Deep Democracy. Een intervisiegroep van mediators enthousiast gemaakt voor een andere vorm vorm van conflictoplossing. Intervisiegroepen van loopbaanadviseurs, HRD-ers en zelfstandig professionals geïntroduceerd in deze rijke filosofie en praktische methode. 

 

November 2015 – heden

Teamcoaching 

Diverse opdrachtgevers 

Coachen van diverse vakgroepen en teams met professionals in zorg en welzijn. Coaching op de onderlinge samenwerking en interactie. Verbeteren van de onderlinge werkrelaties. Faciliteren van het teamontwikkelproces om te komen tot oplossingsrichtingen en concrete (werk)afspraken. Thema’s: vertrouwen, omgaan met verschillen, oplossen van conflicten, groepscohesie, rollen, talenten en werkenergie.

Opdrachtgevers: Antonius Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, KEaRN Welzijn, AFPN, Olmenes, Zorggroep Noorderbreedte.

 

September 2013 – heden

Senior (loopbaan)coach en trainer

Diverse opdrachtgevers

Coachen van medewerkers in zelfvertrouwen, werkenergie, talentontwikkeling, ondernemerschap en loopbaan. Focus op zelfreflectie, onderzoeken van je potentieel en ontdekken van je eigen natuur. Trainen van medewerkers op het terrein van mens en werk.

Opdrachtgevers: Noordelijk Belastingkantoor, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, NHL/Stenden, Sociaal Collectief, Carins, gemeente Súdwest Fryslân, MEE Friesland, ziekenhuis Nij Smellinghe, Zuidoost Zorg, Tandartspraktijk Grouw, Interzorg Groep, Amaryllis, gemeente Smallingerland, Focus Nederland, gemeente Súdwest Friesland, AB-vakwerk.

 

November 2019

Gespreksleiding Fries symposium jeugdzorg – Kien

Het project LEV (leer elkaar vertrouwen) wil krachten en kennis van professionals in de zorg mobiliseren om nieuwe beweging, nieuwe verbindingen te creëren. Deep Democracy Noord is gevraagd de ontmoeting op gang te brengen tussen de verschillende professionals, allen werkend met jeugd en gezinnen, zoals (huis-) artsen, gedragswetenschappers, onderwijzend personeel, psychologen, psychiaters, voogden, jeugdhulpverleners, systeemtherapeuten, (kinder)rechters, bestuurders en beleidsmakers. Om het symposium interactief te laten zijn, de samenwerking tussen professionals uit verschillende organisaties aan te wakkeren en meer begrip te creëren voor elkaars rollen (die elkaar soms kunnen tegenwerken). Met behulp van de tools van Deep Democracy hebben wij als ‘vuurmakers’ met de 50 aanwezigen openhartige en moedige gesprekken aangewakkerd.

Oktober 2019

Gesprek op Voeten – Gemeente Zeewolde

De gemeente Zeewolde wilde graag op een andere manier dan gebruikelijk met haar inwoners in gesprek om erachter te komen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Zeewolde. Deep Democracy Noord heeft een gesprek op voeten begeleid met 80 inwoners van 8 tot 80 jaar over de  toekomstvisie van Zeewolde. Deze gespreksvorm sprak hen aan, omdat het iedereen de gelegenheid geeft iets te vertellen. Het maakt tegenstellingen zichtbaar. Discussie wordt vermeden doordat iedereen naar elkaar luistert én de ruimte krijgt om zijn of haar standpunt in te brengen.

Mei 2018 - mei 2019

Project Aandacht Werkt – Nij Smellinghe

Meegewerkt aan de lancering van het project ‘Aandacht Werkt’ tijdens de zomerweek. In het vervolg workshops gegeven ter voorbereiding op de nieuwe manier van ontwikkelgesprekken voeren waarbij het eigenaarschap bij de medewerker ligt. 

Maart 2018

Teambijeenkomst – Nij Smellinghe

Met de gesprekstools van Deep Democracy een actueel en beladen onderwerp besproken. “Een gesprek met diepgang en ruimte voor alle verschillende meningen en perspectieven ” – Mariët  

 

Januari - april 2018

Trainingen Samen lossen we het op – Olmenes

Trainen van directie, leidinggevenden en stafmedewerkers in het toepassen van Deep Democracy in de organisatie.

 

Maart 2017 – Juni 2018

Gespreksleider Deep Democracy – SBI-formaat

Faciliteren van de dialoog tussen productie, leiding en directie van een productiebedrijf en medewerkers, MT en OR van een BBL-opleiding met Deep Democracy met als doel de samenwerking in het bedrijf te verbeteren.

 

Juli 2016 – november 2016

Gespreksleider dialoog ‘beweeg je mee’ ? – Gemeente Smallingerland

Ontwerpen en leiden van een 5-tal bijeenkomsten met verschillende interactieve werkvormen. Sámen sport- en beweegbeleid maken. Met wethouder, betrokken beleidsadviseurs en sport- en beweegaanbieders.

 

Januari 2016 – Juni 2019

Extern vertrouwenspersoon – Coöperatie Amaryllis

Ondersteuning van medewerkers bij ongewenst gedrag op het werk. Luisteren, raadgeven, bemiddelen, doorverwijzen en ondersteunen bij het doen van een officiële melding.

 

Juli 2015 – juli 2017

Teamcoach gebiedsteams Smallingerland – MEE Friesland

Coachen van teams en individuele werkers in eigen ontwikkeling en teamontwikkeling. Vormgeven aan zelfsturing.

 

Maart 2015 – Juni 2018

Trainer Privacy en gegevensdeling – Partoer

Trainen van de de sociale wijkteams/gebiedsteams in Friesland in het omgaan met privacy en gegevensdeling als gevolg van de invoering van een Fries Juridisch Kader.

 

Maart 2015 – april 2016

Gespreksleider dialoog ‘Alle inzet telt’ – Gemeente Smallingerland

Ontwerpen en leiden van een 7-tal bijeenkomsten met verschillende actieve werkvormen. Sámen het vrijwilligersbeleid maken. Met de wethouder, betrokken beleidsadviseurs, WMO-raad en vrijwilligers(organisaties).

 

Oktober 2014 – Juli 2015

Teamcoaching naar zelfstandige teams – Thuiszorg Nederland

Een 8-tal V&V teams in de regio Groningen van Thuiszorg Nederland coachen en trainen naar zelfstandige teams.

 

September 2013 – September 2014

Begeleiding Cliëntenraad – MEE Friesland

Begeleiding van de cliëntenraad naar een vernieuwende manier van cliëntenparticipatie.

 

Oktober 2012 – December 2012

Trainer kwaliteitsdagen – Talant

Workshops verzorgen rondom de wetten BIG, WGBO en BOPZ.

 

April 2012 – December 2012

Teamcoaching naar zelfstandige teams – Thuiszorg Zuidwest Friesland

Een 9-tal geïntegreerde teams V&V en hulp in de huishouding van Thuiszorg Zuidwest Friesland coachen en trainen op weg naar zelfstandige teams.

 

Onze opdrachtgevers:

Aanmelden voor de gratis weblogs

Je bent succesvol aangemeld.