‘Niets heeft een betekenis, behalve
de betekenis die je er samen aan geeft.’

 

Opdrachtgevers:
Ziekenhuis Nij Smellinghe, Martini Ziekenhuis, Antonius Zorggroep, Gemeente Smallingerland, Gemeente Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Almere, Coöperatie Amaryllis, Kearn Welzijn, MEE Friesland, Zorggroep Noorderbreedte, Olmenes, Interzorg Groep, Stichting AanZet, AB-vakwerk, Partoer, Doarpswurk, SBI Formaat.

Opgeleid als:

Deep Democracy level 1 instructor in opleiding

Deep Democracy Facilitator level 4/PDP 

Deep Democracy Co-Resolve Facilitator

Toegepast psycholoog

Professioneel coach

 

Accreditaties:
CMI Register consultant B
Noloc geaccrediteerd
Drijfverenscan – Intodrives
TalentLens – Pearson

Samenwerkende partners

Deep Democracy Noord:

Lian Nijenhuis, econoom en verbinder in arbeidsverhoudingen. Opgeleid tot Deep Democracy facilitator  (level 1 t/m 4 en PDP) en CoResolve facilitator
Sandra Buith, toegepast psycholoog en (team)coach. Opgeleid ot Deep Democracy facilitator  (level 1 t/m 4 en PDP) en CoResolve facilitator. In opleiding tot Deep Democracy level 1 instructor. 

Deep Democracy Noord beschikt over een netwerk van co-facilitators waarmee zij regelmatig samenwerken op locatie.

 

 

Teamcoaching:
Carolien Coerts, communicatietrainer en teamcoach

Fit&Fluitend aan het werk:
Tally Bosma, vitaliteitscoach Vitally

Loopbaancoaching:
Elly de Haan, LoopbaanNoord
Janneke van der Meer, Mediation & Coaching

2017 tot heden

Workshops Deep Democracy

Een interactieve introductie van Deep Democracy. De raadsleden van de gemeente Almere en met Doarpswurk de Statenleden van de provincie Fryslân meegenomen in deze vorm van democratie. Personeelsadviseurs van Werken in Friesland en adviseurs/coaches/trainers uit allerlei branches op een interactieve manier meegenomen in het gedachtengoed van Deep Democracy. Een intervisiegroep van mediators enthousiast gemaakt voor een andere vorm vorm van conflictoplossing. Intervisiegroepen van loopbaanadviseurs, HRD-ers en zelfstandig professionals geïntroduceerd in deze rijke filosofie en praktische methode. 

 

Juni 2018 tot heden

Teamcoaching – Martini Ziekenhuis. 

Coachen van diverse teams op de onderlinge samenwerking en interactie. De teams in hun teamontwikkelproces faciliteren om te komen tot oplossingsrichtingen en concrete (werk)afspraken. 

 

Januari 2019

Masterclass Deep Democracy – Hanzehogeschool Groningen

Deelnemers van de leergang positive psychologie leerden in 2 avonden hoe Deep Democracy behulpzaam kan zijn in het vergroten van het welbevinden in (werk)relaties. Zij leerden de filosofie van Deep Democracy kennen en interventies toepassen; in organisaties, in de maatschappij, thuis en bij zichzelf. Tussen de twee bijeenkomsten door verdiepten zij zich in de theorie, reflecteerden zij op praktijksituaties vanuit ‘de Deep Democracy-bril’ en oefenden zij eenvoudige en praktische Deep Democracy tools. 

 

Oktober 2018 tot heden

Training Toegepaste Deep Democracy – open inschrijving

In deze tweedaagse training leren deelnemers de filosofie van Deep Democracy kennen en de basistools van Deep Democracy toepassen in hun praktijk. De training kenmerkt zich door de kracht van het doen. Tussen de twee trainingsdagen door oefenen deelnemers met eigen praktijksituaties. De training wordt gegeven door 2 trainers. Deze training is geschikt voor iedereen die Deep Democracy wil toepassen in zijn/haar werk- of privéleven. Deze training wordt 2x per jaar aangeboden en kan ook in company worden verzorgd.  

 

Juni 2018 tot november 2018

Antonius Zorggroep – Teamcoaching

Begeleiding van een aantal vakgroepen van professionals in het verbeteren danwel verdiepen van de onderlinge werkrelaties. Thema’s: vertrouwen, verschillen, gemeenschappelijkheden, groepscohesie, rollen, talenten en werkenergie.

 

Maart 2018

Teambijeenkomst – Nij Smellinghe

Met de gesprekstools van Deep Democracy een actueel en beladen onderwerp besproken. “Een gesprek met diepgang en ruimte voor alle verschillende meningen en perspectieven ” – Mariët  

 

Januari - april 2018

Trainingen Samen lossen we het op – Olmenes

Trainen van directie, leidinggevenden en stafmedewerkers in het toepassen van Deep Democracy in de organisatie.

 

November 2017 – november 2018

Teamcoaching V&V-team – locatie Zorggroep Noorderbreedte

Coachen in het verbeteren van de samenwerking binnen het team als voorbereiding naar zelfregisserend team.

 

Maart 2017 – heden

Gespreksleider Deep Democracy – SBI-formaat

Faciliteren van de dialoog tussen productie, leiding en directie van een productiebedrijf en medewerkers, MT en OR van een BBL-opleiding met Deep Democracy met als doel de samenwerking in het bedrijf te verbeteren.

 

Juli 2016 – november 2016

Gespreksleider dialoog ‘beweeg je mee’ ? – Gemeente Smallingerland

Ontwerpen en leiden van een 5-tal bijeenkomsten met verschillende interactieve werkvormen. Sámen sport- en beweegbeleid maken. Met wethouder, betrokken beleidsadviseurs en sport- en beweegaanbieders.

 

Januari 2016 – heden

Extern vertrouwenspersoon – Coöperatie Amaryllis

Ondersteuning van medewerkers bij ongewenst gedrag op het werk. Luisteren, raadgeven, bemiddelen, doorverwijzen en ondersteunen bij het doen van een officiële melding.

 

Juli 2015 – juli 2017

Teamcoach gebiedsteams Smallingerland – MEE Friesland

Coachen van teams en individuele werkers in eigen ontwikkeling en teamontwikkeling. Vormgeven aan zelfsturing.

 

Maart 2015 – heden

Trainer Privacy en gegevensdeling – Partoer

Trainen van de de sociale wijkteams/gebiedsteams in Friesland in het omgaan met privacy en gegevensdeling als gevolg van de invoering van een Fries Juridisch Kader.

 

September 2013 – heden

Senior loopbaanadviseur/trainer – Diverse opdrachtgevers

Coachen van medewerkers in talentontwikkeling, ondernemerschap, loopbaan, outplacement en re-integratie. Trainen van medewerkers op het terrein van mens en werk. Opdrachtgevers: MEE Friesland, ziekenhuis Nij Smellinghe, gemeente Smallingerland, Focus Nederland, gemeente Súdwest Friesland, AB-vakwerk.

 

November 2015 – juli 2016

Teamcoaching – Olmenes

Coachen van twee teams in hun samenwerking en ontwikkeling als team.

 

Maart 2015 – april 2016

Gespreksleider dialoog ‘Alle inzet telt’ – Gemeente Smallingerland

Ontwerpen en leiden van een 7-tal bijeenkomsten met verschillende actieve werkvormen. Sámen het vrijwilligersbeleid maken. Met de wethouder, betrokken beleidsadviseurs, WMO-raad en vrijwilligers(organisaties).

 

Oktober 2014 – Juli 2015

Teamcoaching naar zelfstandige teams – Thuiszorg Nederland

Een 8-tal V&V teams in de regio Groningen van Thuiszorg Nederland coachen en trainen naar zelfstandige teams.

 

September 2013 – September 2014

Begeleiding Cliëntenraad – MEE Friesland

Begeleiding van de cliëntenraad naar een vernieuwende manier van cliëntenparticipatie.

 

Oktober 2012 – December 2012

Trainer kwaliteitsdagen – Talant

Workshops verzorgen rondom de wetten BIG, WGBO en BOPZ.

 

April 2012 – December 2012

Teamcoaching naar zelfstandige teams – Thuiszorg Zuidwest Friesland

Een 9-tal geïntegreerde teams V&V en hulp in de huishouding van Thuiszorg Zuidwest Friesland coachen en trainen op weg naar zelfstandige teams.

 

Onze opdrachtgevers:

Aanmelden voor de gratis weblogs

Je bent succesvol aangemeld.